ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ ΕΠΑΦΗ

 
ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Συμπεράσματα από την ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στον χώρο της Παλιάς Μουσικής πραγματοποιήθηκε ημερίδα με τίτλο Συνοικία Παναγία Καβάλας. Μελετούμε το παρόν Σχεδιάζουμε το μέλλον που διοργάνωσαν ο πολιτιστικός Σύλλογος ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Καβάλας. Ο σκοπός της ήταν ο προβληματισμός και η ανταλλαγή απόψεων επάνω στα ζητήματα που αφορούν στην ιστορική συνοικία της Καβάλας και στόχος η κοινή αποδοχή από όλους τους συναρμόδιους φορείς ενός σχεδιασμού δράσεων για την ανάδειξή της.
Στην ημερίδα συμμετείχαν με εισηγήσεις τους ο Δήμος Καβάλας, η Δημωφέλεια, Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων, η Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας, το Τεχνικό Επιμελητήριο, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Καβάλας , η Ομάδα Διάλογος των Νέων όπως και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγίας με παρατηρήσεις και προβληματισμούς για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και το μέλλον της συνοικίας. Επίσης παρουσιάστηκε από την αρχιτέκτονα δρ. Χριστίνα Ζαρκάδα Πιστιόλη η βραβευμένη μελέτη ανάπλασης της συνοικίας Βαρόσι Έδεσσας.
Όλοι οι φορείς, συμφώνησαν στην αναγκαιότητα άμεσων παρεμβάσεων στη συνοικία  περιοχή της Παναγίας, το ίδιο και οι υποψήφιοι δήμαρχοι που αφού παρουσίασαν με σύντομες εισηγήσεις τους τις απόψεις τους για τη συνοικία, δεσμεύτηκαν να εργαστούν στην υλοποίηση τους με κάθε τρόπο.

Διαπιστώσεις:

-
Ο αριθμός των εγκαταλελειμμένων ή και επικίνδυνων κτιρίων που υποβαθμίζουν το δομημένο περιβάλλον της περιοχής έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν και κτίρια μεγάλης ιστορικής και αρχιτεκτονικής σημασίας που επιβάλλεται να διαφυλαχθούν και να αποκατασταθούν, ώστε να  αναδειχθεί η ιστορική ταυτότητα της περιοχής και να αναβαθμιστεί το οικιστικό περιβάλλον, που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
- Η εξυπηρέτηση των μετακινήσεων και η προσβασιμότητα στη συνοικία αποτελεί ένα βασικής σημασίας καθημερινό πρόβλημα. Η βελτίωση της κυκλοφορίας μέσω ρυθμίσεων θεωρείται είναι επιβεβλημένη.
- Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ένα πρόβλημα η λύση του οποίου  απαιτεί συνδυασμό δράσεων. Η πυκνή δόμηση, οι ξύλινες και εύφλεκτες κατασκευές, αδυναμία πρόσβασης πυροσβεστικού οχήματος,  οι καταπατήσεις δημόσιων χώρων  και ο αποκλεισμός εξόδων διαφυγής πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα.
- Η ελληνική νομοθεσία που αφορά σε εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις έργων σε ιστορικούς τόπους θέτει χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και απαιτείται απλοποίηση.
- Τα πολλά προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους της συνοικίας οδηγούν σε εγκατάλειψη της περιοχής. Τα τελευταία χρόνια έχει υποδιπλασιάσει τον πληθυσμό της. Η επίλυση των προβλημάτων του οικισμού θα συμβάλλει στην επιστροφή των κατοίκων.
- Στην Περιφέρεια Α-Μ υπάρχουν κονδύλια για χρηματοδότηση έργων που σχετίζονται με την αστική ανάπτυξη, το περιβάλλον και την κινητικότητα, με προτεραιότητα για περιοχές ιστορικού ενδιαφέροντος όπως η Παναγία. Όσο δεν  γίνονται συντονισμένες προτάσεις για απορρόφηση των κονδυλίων μένουν ανενεργά ή οδηγούνται σε άλλους αποδέκτες.
- Το υπάρχον καθεστώς χρήσης γης απαγορεύει ορισμένες παραδοσιακές δραστηριότητες στην περιοχή (π.χ. οικοτεχνία αγγειοπλαστική) και θα πρέπει να τροποποιηθεί για την προσέλκυση νέων και την ανάπτυξη της περιοχής.
 

Προτάσεις της ημερίδας
Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις ο Δήμος Καβάλας οφείλει να  αναλάβει, με αρωγούς  όλους τους αρμόδιους φορείς,  δύο δράσεις. Η πρώτη θα πρέπει να είναι άμεση, ενώ η δεύτερη που θα ακολουθήσει θα οργανωθεί παράλληλα.

Α. Πρώτη δράση
Α.1 Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για την περιοχή, εφόσον δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης, που θα στοχεύει:
στη μείωση των μετακινήσεων των επισκεπτών με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο.
Αύξηση του ποσοστού των μετακινήσεων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
εξάλειψη της ανεξέλεγκτης στάθμευσης,
απαγόρευση στάθμευσης επί των κύριων οδών διέλευσης και επί των πλατειών Μεχμέτ Αλή , Παλιάς Μουσικής και Καμάρες,
  εξυπηρέτηση των μετακινήσεων με τα πόδια και
εξασφάλιση δυνατότητας μετακίνησης και πρόσβασης σε όλα τα μνημεία των ΑμΕΑ.
Ακόμα θα πρέπει να γίνει διερεύνηση για παρεμβάσεις σε παρόδους του οικισμού, βελτίωση προσβασιμότητας σε βαθμιδωτές οδούς καθώς και διερεύνηση δημιουργίας υπόγειων χώρων στάθμευσης για τους κατοίκους, με εκμετάλλευση των υψομετρικών διαφορών.

Α.2 Η διάνοιξη της γερμανικής σκάλας είναι έργο πρώτης προτεραιότητας και πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα έτσι ώστε να επιτευχθεί η διέλευση από το λιμάνι προς την κεντρική οδό της συνοικίας. Στη συνέχεια μία πρόταση που προέκυψε από την ημερίδα είναι η τοποθέτηση στη θέση της σκάλας κυλιόμενων κλιμάκων, σύμφωνα με το παράδειγμα της Βαρκελώνης. Θεωρούμε ότι οι κυλιόμενες κλίμακες εντάσσονται καλλίτερα από τον πολυσυζητημένο ανελκυστήρα.

Α.3 Επανεξέταση του υπάρχοντος σχεδίου αντιμετώπισης κινδύνου πυρκαγιάς σε επίπεδο πολιτικής προστασίας για τη διασφάλιση οδών διαφυγής, διάνοιξη των καταπατημένων δρόμων, ενίσχυση του αριθμού των υφισταμένων κρουνών με εξασφάλιση σταθερής ροής, καθώς και για την επίτευξη υψηλότερου χρόνου πυραντίστασης των εύφλεκτων κατασκευών με εφαρμογή πυράντοχων βαφών σε ολόκληρο τον οικισμό.

Α.4 Πιλοτική εφαρμογή συστημάτων καινοτόμου σχεδιασμού στη κατασκευή και συντήρηση σκεπών ώστε να μη φθείρονται εύκολα και υλικών νανοτεχνολογίας για τη συντήρηση ξύλινων στοιχείων όψεων.

Α.5 Προτάσεις  που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος και θα προσδώσουν αυθεντικότητα στη περιοχή, συνδέοντας πολλά ετερόκλητα στοιχεία μεταξύ τους. Με σχετικά λίγες τροποποιήσεις σε χρωματισμούς, επενδύσεις, κάγκελα, αντικαταστάσεις υλικών, απομάκρυνση ακατάλληλων υλικών (ελενίτ, λαμαρίνες, αλουμινοκατασκευές τζαμαρίες κλπ.) θα παραχθεί ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.

Α.6 Διερεύνηση του ζητήματος των χρήσεων των κτιρίων στα πλαίσια της βιωσιμότητας και άμεση τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για να επιτραπούν οι συμβατές με την περιοχή χρήσεις που τώρα απαγορεύονται, αλλά και να απαγορευθούν ορισμένες ασύμβατες προς τον οικισμό (π.χ. συνεργείο αυτοκινήτων) που σήμερα επιτρέπονται. 

Α.7 Η αποκατάσταση των ιδιοκτησιών του Δήμου Καβάλας στην περιοχή αποτελεί προτεραιότητα και με την επιλογή κατάλληλων χρήσεων στα κτίριά του θα βελτιωθεί η ελκυστικότητα της συνοικίας. Επιπλέον ο Δήμος Καβάλας οφείλει να προχωρήσει στην αγορά ορισμένων κτιρίων όπως είναι κατεστραμμένα διατηρητέα κτίρια για την αποκατάστασή τους και ημιτελή κτίρια προς κατεδάφισή ή την αποπεράτωσή τους ανάλογα με την περίπτωση.

Α8. Για όλα τα παραπάνω πρέπει να βρεθούν κονδύλια μέσω προγραμμάτων ή να υπάρχει συμμετοχή του Δήμου σαν κίνητρο για τους κατοίκους, για μικροπαρεμβάσεις στις ιδιοκτησίες τους.

Α9. Σχεδιασμός, προγραμματισμός υλοποίησης σε συμφωνία με όλους τους εμπλεκόμενος σε βάθος χρόνου πενταετίας με αξιολόγηση παρεμβάσεων ανάλογα με την προτεραιότητα.

Β. Δεύτερη δράση

Β1. Προτείνεται η σύσταση ενός φορέα διαχείρισης της συνοικίας που θα χειριστεί και θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, προσδιορίζοντας την κατεύθυνση των παρεμβάσεων και οργανώνοντας τις μορφές των συμπράξεων μεταξύ δημοσίου και των ιδιωτών - ιδιοκτητών των ακινήτων για την ανεύρεση ενός εργαλείου σχεδιασμού, κατάλληλου για την αξιοποίηση όλου του κτιριακού δυναμικού της συνοικίας. Ο φορέας θα βρίσκεται υπό την εποπτεία του Δήμου και θα διαχειρίζεται ολόκληρη τη συνοικία σχετικά με ζητήματα παρεμβάσεων μαζί με τους υπόλοιπους αρμόδιους σε ρόλο συμμέτοχου και αρωγού. Ο φορέας διαχείρισης θα αποτελέσει το σημείο επικοινωνίας και αμεσότερης επαφής μεταξύ κατοίκων και Δήμου. Χρήσιμο θα είναι να αξιοποιηθεί η εμπειρία από προσπάθεια σύστασης αντίστοιχου φορέα που έγινε στο παρελθόν, η οποία όμως έμεινε ανολοκλήρωτη.

Β2. Μελέτη ανάπλασης της περιοχής. Μελέτη masterplan από το Δήμο σε συνεργασία και διαβούλευση με τους φορείς, που μπορεί να δώσει τις κατευθύνσεις και τον χαρακτήρα των παρεμβάσεων, να ορίσει το θεσμικό πλαίσιο και να διαμορφώσει τις συνθήκες για την αξιοποίηση εργαλείων χρηματοδότησης. Τα δύο ελληνικά παραδείγματα μελετών αναπλάσεων που παρουσιάστηκαν κατά την ημερίδα, μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την σύνταξη της μελέτης.

Επίμετρο

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Καβάλας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ευχαριστούν θερμά όλους τους φορείς και τους επιστήμονες για τις εισηγήσεις τους  και θεωρούν ότι αυτές οι δύο δράσεις είναι ρεαλιστικές και απαραίτητες για την αναζωογόνηση της περιοχής και τη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος και της ζωής των κατοίκων της  Παναγίας.  Χρειάζεται όραμα, δουλειά και σχεδιασμός διότι δεν αρκούν μόνο οι καλές προθέσεις.

 Για τον Σύλλογο ΚΑΣΤΡΟ                                    Για τον ΣΑΝΚ

Ο πρόεδρος                                                        Ο πρόεδρος

 Φώτης Λαζαρίδης                                               Ιωάννης Νεστορίδης

 

 

 Ημερίδα: Συνοικία Παναγία Καβάλας. Μελετούμε το παρόν - Σχεδιάζουμε το μέλλον. Παλιά Μουσική 16/2/2019, 10:00
  Το Δ.Σ. του εξωραϊστικού πολιτιστικού Συλλόγου ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ και το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Καβάλας (ΣΑΝΚ) σας καλούν να συμμετάσχετε στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν με θέμα την ιστορική συνοικία της Παναγίας με σκοπό τον προβληματισμό και την ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα που την αφορούν και στόχο την κοινή αποδοχή από όλους τους συναρμόδιους φορείς ενός σχεδιασμού πράξεων για την ανάδειξή της.
Συνοπτικά αναφέρουμε τους λόγους που μας ώθησαν στην πρωτοβουλία μας:
Η συνοικία της Παναγίας αποτελεί για την Καβάλα, αφ ενός την κοιτίδα της σύγχρονης πόλης και τον χώρο όπου βρίσκονται τα περισσότερα και σημαντικότερα μνημεία της, αφετέρου, την γραφικότερη και θελκτικότερη γωνιά της σύγχρονης πόλης, πόλο έλξης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.
Η κατάσταση, ωστόσο, στην οποία έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια λόγω της εγκατάλειψης των παραδοσιακών σπιτιών της, τα οποία απροστάτευτα από τη φθορά του χρόνου συνεχώς γκρεμίζονται, της έλλειψης λειτουργικού σχεδιασμού των δημόσιων χώρων της, της έλλειψης διευκόλυνσης των κατοίκων στην καθημερινότητα αλλά και της εφαρμογής ενός ανεπαρκούς κυκλοφοριακού, κρίνεται κρίσιμη.
   

Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι ανάγκη όλοι οι αρμόδιοι φορείς να  αντιδράσουμε συλλογικά, με κάθε τρόπο.
Προσβλέπουμε μέσω της διαβούλευσης και της ανταλλαγής απόψεων που θα αναπτυχθούν, να οδηγηθούμε σε κοινής αποδοχής προγραμματισμό δράσεων για την ρύθμιση επεμβάσεων στον χώρο που θα βελτιώσουν την εικόνα της και την διαβίωση  των κατοίκων με τρόπο που σέβεται τις αξίες που αντιπροσωπεύει.
Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Φεβρουαρίου 2019 την 16η Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο.


 

          Για το Δ.Σ. του συλλόγου ΚΑΣΤΡΟ                           Για το Δ.Σ. του ΣΑΝΚ                                      Ο πρόεδρος                                                        Ο πρόεδρος
                                          Φώτης Λαζαρίδης                                               Ιωάννης Νεστορίδης 
 

Αρχείο gallery των αφισών των νεότερων εκδηλώσεων του Συλλόγου

 

 

 
 
Find more about Weather in Kavala, GR
Click for weather forecast for Kavala

 

KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤEΩΝ
       1-100

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΒΟΤΣΗ 2 65403 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνο: 2510/227430, Fax: 2510/835701
email sankavala@gmail.com
 

Architect Kavala, Greece

t

 

 

facebookFacebook    likes                                    youtube Youtube Channel            


 

 copyright 2012
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΒΟΤΣΗ 2 65403 ΚΑΒΑΛΑ
webmaster  vourvou@web.de