ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ ΕΠΑΦΗ

Architect Kavala, Greece
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 
Architect Kavala, Greece

ΝΟΜΟΣ 4067 ΦΕΚ 79/Α 09.04.2012
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

ΝΟΜΟΣ 4062/2012 ΦΕΚ 70/Α 30.03.2012
Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού − Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) − Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ).

ΝΟΜΟΣ 4042/2012 ΦΕΚ 24/Α 13.02.2012
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

N. 4030/2011 ΦΕΚ 249/Α 25.11.2011
Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

Ρύθμιση αυθαιρέτων N.4014/2011

ΝΟΜΟΣ 3843/ 2010  Ταυτότητα κτιρίων

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Εξοικονόμηση Κατ Οίκον

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

 
Architect Kavala, Greece
ΦΕΚ ΚΑΙ Α.Ν. ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΦΕΚ-689-3-10-1991 ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ  ΚΑΙ ΦΕΚ 468 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΦΕΚ 7121 Δ 1-12-89 ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ

ΑΝ 82214 27-6-1986 ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΦΕΚ 71 Δ 30-3-1971 ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΑΣΥΛΙΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΚΑΙ  ΦΕΚ Δ 327 24-3-2005 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

 

Find more about Weather in Kavala, GR
Click for weather forecast for Kavala

 

ΕΠΑΦΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
 ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΒΟΤΣΗ 2 65403 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνο: 2510/227430
Fax: 2510/835701
email sankavala@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Architect Kavala, Greece

t

 

 copyright 2012
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΒΟΤΣΗ 2 65403 ΚΑΒΑΛΑ
webmaster  vourvou@web.de